Masalah Promosi UKM

Masalah promosi produk UKM memang merupakan persoalan klasik yang selama ini dihadapi oleh kalangan pengusaha UKM baik di Indonesia atau bahkan di kawasan Asia Tenggara pada umumya. Begitu pentingnya persoalan promosi bagi kemajuan UKM hingga menjadi salah topik utama yang dibahas dalam gelaran akbar yang diadakan di Jakarta dengan tajuk The 2nd ASEAN Marketing Summit  2016 beberapa waktu lalu.Continue reading